Wateroverlast

Water dat van buiten of van onder de woning uw kelder of souterrain binnendringt, zorgt voor overlast. Het binnengedrongen water kan zorgen voor een (te) hoge luchtvochtigheid in de gehele woning door verdamping.
Indien de woning is voorzien van houten vloerbalken kan het wateroverlast er ook voor zorgen dat het hout gaat rotten en de draagkracht van de vloeren zeer ernstig verminderd.

De gevolgen van wateroverlast in uw kelder, souterrain of kruipruimte zijn niet te onderschatten:

slechte luchtkwaliteit die de gezondheid kan schaden
scheuren en barsten in de muren
zwamvorming en schimmelvorming
hoge luchtvochtigheid
voegwerk van het metselwerk laat los
loslatend stucwerk
zoutuitslag op de muren

Wateroverlast
Wateroverlast in kelders, souterrains en kruipruimten kent vele oorzaken. Bij het oplossen van deze wateroverlast is het van belang een goed onderzoek te doen naar de oorzaak of oorzaken. De behandelmethode is hiervan afhankelijk.

Doordat met name in nieuwe wijken en in de oudere binnensteden het grondwaterpeil relatief hoog is, is het mogelijk, dat grondwater via de onderkant de woning binnendringt. Ook kan het via scheuren in de fundering en bij leidingdoorvoeren naar binnendringen. Bij gemetselde funderingen kan het water via de voegen van het metselwerk en verzadigde metselstenen naar binnendringen. Veel wateroverlast vindt ook plaats als de aansluiting van de wand op de vloer niet meer waterdicht is. Voor al deze problemen heeft Provocht.nl een waterdichte oplossing.

Door een slechte ventilatie of het ontbreken daarvan kan er ook condensvocht ophopen en voor overlast zorgen.

Provocht.nl zal altijd een goede analyse verrichten en u een vrijblijvende offerte aanbieden.

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

  • Sinds 1989

  • Hoge kwaliteit

  • Flexibiliteit

  • Klanttevredenheid

  • 5 jaar garantie op alle werkzaamheden