Betonreparatie

Niets is eeuwig. Ook beton heeft bescherming nodig en moet gerepareerd worden.

Wat is betonrot?
Betonrot is een term die algemeen gebruikt wordt voor schade aan beton. Meestal bedoelt men schade die ontstaat doordat de in het beton aanwezige wapening begint te roesten. Dit is een expansieve reactie (roest zet uit) en doet aldus het beton barsten. Dit proces is zeer nadelig voor de sterkte van het beton en daardoor voor de gehele betonconstructie.
De problemen met betonrot zijn begonnen in de jaren ’70. In die periode was de vraag naar woningen groter dan het aanbod. De bouwwereld was voortdurend op zoek naar snellere productie- en bouwmethoden. Fabrikanten gebruikten daarom bij de fabricage calciumchloride. Door deze vlokachtige stof in water op te lossen en door het beton te mengen, werd het beton veel sneller hard. Voor de fabrikanten betekende dit een verdubbeling van de productie.
Pas jaren later blijkt het gebruik van calciumchloride een fatale stap te zijn geweest. Calciumchloride heeft als eigenschap dat het in reactie met water en zuurstof de stalen kernen in het beton laat roesten. Bij ernstige aantasting kan de bewapening zelfs bloot komen te liggen en in zijn geheel verdwijnen. De stevigheid van de constructie neemt af en kan zelfs in elkaar storten.

Hoe herkent u betonrot?
Betonrot is te herkennen aan de volgende kenmerken:
Zichtbare bewapening, d.w.z. metalen delen (doorgaans zeer verroest of al verdwenen)
Afgebrokkelde stukken beton.
Roestplekken rondom de bewapening van het beton.
Roodbruine, donkere vlekken op het balkon.
Scheuren in het beton.

Hoe kan betonrot aangepakt worden?
Betonrot kan zeer goed verholpen worden. Hierbij worden eerst de slechte betondelen verwijderd tot op de gezonde ondergrond van het beton. Daarna wordt de wapening behandeld met een speciale primer die verdere roestvorming voorkomt. In bepaalde gevallen zal nieuwe wapening aangebracht worden. De reparatie vindt plaats met vezelgebonden reparatiemiddelen op cementbasis. Is de te behandelen plek groter dan zal er een hulpbekisting aangebracht worden. De reparatiematerialen die tegenwoordig worden toegepast voldoen aan de laatste milieueisen en beschermen de wapening van binnenuit. Bij balkonvloeren wordt meestal een coatinglaag (diverse kleuren zijn mogelijk) aangebracht om de vloer waterdicht te maken en te houden.

Is betonrot te voorkomen?
Betonrot is helaas niet te voorkomen. Wel is het mogelijk om het goed te repareren. En ook hierbij geldt dat grotere schade en daarmee gepaard gaande hogere kosten te voorkomen zijn door tijdig in te grijpen.

Bij twijfel is het altijd aan te bevelen om er een specialist bij te betrekken die kan nagaan hoever de betonrot doorgedrongen is en of er een direct gevaar aanwezig is. Het is raadzaam om betonrot in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken om erger te voorkomen.

Provocht.nl is de expert in betonreparatie.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan.

  • Sinds 1989

  • Hoge kwaliteit

  • Flexibiliteit

  • Klanttevredenheid

  • 5 jaar garantie op alle werkzaamheden