Vocht in muren – Optrekkend vocht

Er zijn een aantal mogelijke oorzaken voor vocht in de muur. De grootste veroorzakers zijn optrekkend vocht, doorslaand vocht en condensatievocht. Optrekkend vocht komt helaas het meeste voor in Nederland.

Zijn de vochtplekken en eventuele schimmelvorming vooral te zien aan de onderkant van de muur en wordt het hoger in de muur minder, dan is de oorzaak hiervan waarschijnlijk optrekkend vocht.

Is het vocht in de muur daarentegen niet alleen onderaan de muur maar juist verspreid over de gehele muur dan is de kans groot dat u last heeft van doorslaand vocht of condensatievocht problemen. Vooral in oudere huizen zullen de vochtproblemen ook zorgen voor stucwerk dat loslaat van de muur. Dit wordt veroorzaakt door het vocht in de muur waardoor de zouten in het metselwerk gaan uitzetten en het stucwerk van de muur afdrukken.
Provocht.nl is gespecialiseerd in de juiste diagnose te stellen door onder andere goede vochtmeting in uw muur.


De gevolgen van vocht in de muren

De gevolgen van vochtproblemen in uw woning zijn niet te onderschatten:

Slechte luchtkwaliteit die de gezondheid kan schaden
Scheuren en barsten in de muren
Zwamvorming en schimmelvorming
Hoge luchtvochtigheid
Voegwerk van het metselwerk laat los
Loslatend stucwerk
Zoutuitslag op de muren

Hoe komt vocht in muren en constructies?
Vochtige muren kunnen ontstaan door optrekkend vocht, doorslaand vocht en/of condensatievocht.

Condensatie is het resultaat van een te hoge luchtvochtigheid en te weinig ventilatie. Het vocht slaat neer op de koudste plekken op de wanden en plafonds. Meestal begint er in de badkamer, keuken, slaapkamer of bergruimte bij het plafond of in de hoeken schimmel op de muren te woekeren. Dit wordt meestal veroorzaakt door een slechte- of ontbrekende ventilatie. Ook achter gordijnen, kasten en bedden zien we vaak schimmelvorming door slechte ventilatie.

Door slecht voegwerk van het metselwerk kan er ook regen in de poreuze buitenmuren binnendringen. We spreken dan van doorslaand vocht. Dit doorslaand vocht is vaak te bestrijden door gevelrenovatie in combinatie met het impregneren (hydrofoberen) van de buitengevel.

Het meest voorkomende probleem is evenwel optrekkend vocht door grondwater dat opgezogen wordt door het metselwerk. De aanwezigheid van vocht in de muren stimuleert de groei van zwammen, schimmels, zoutuitslag en gele verkleuringen op het aanwezige stucwerk. Houten plinten worden vaak aangetast door het vocht in de muur. Ook veroorzaakt dit vaak een muffe geur in uw huis.

Elk vochtprobleem kan dus een andere oorzaak hebben en vereist daarom een gerichte diagnose en aanpak.
Provocht.nl is gespecialiseerd in de juiste diagnose te stellen door onder andere goede vochtmeting in uw muur.


Hoe kan optrekkend vocht voorkomen worden?

Optrekkend vocht kan voorkomen worden door een waterkerende laag in te bouwen. Zo kan het water zich niet naar de bovenliggende bouwmaterialen verspreiden. In nieuwbouwhuizen wordt altijd een beschermende folie aangebracht. Maar oude woningen missen deze vochtwerende laag of is deze vochtwerende laag vergaan, waardoor het optrekkend grondvocht vrij spel krijgt. Vroeger werd dit gecamoufleerd door te werken met lambriseringen, bitumen, compacte cementpleisters en loden of aluminium folies. Huizen die 30 tot 40 jaar oud zijn, hebben soms een ingebouwde waterkering genaamd roofing, maar we zien dat deze waterkering door de tijd wordt aangetast en het grondwater uiteindelijk via barstjes en spleetjes toch weer omhoog trekt.

Optrekkend vocht komt het vaakst voor in oude gebouwen, maar ook nieuwe woningen blijven niet gespaard. Het is belangrijk dat het bestrijden van vochtprobleem een gerichte behandeling vereist.

Er zijn twee mogelijke oplossingen voorhanden: onderkappen en een vochtscherm plaatsen of de muren injecteren met een speciale injectievloeistof.

Provocht.nl is gespecialiseerd in de juiste diagnose te stellen door onder andere goede vochtmeting in uw muur.

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

  • Sinds 1989

  • Hoge kwaliteit

  • Flexibiliteit

  • Klanttevredenheid

  • 5 jaar garantie op alle werkzaamheden